mimcvdf/.gitignore

7 lines
65 B
Plaintext

venv/*
.vscode/*
.mypy_cache/*
build/*
dist/*
mimcvdf.egg-info/*