Przeglądaj źródła

dev toggle scripts toggle animated background

tags/4.0.0
Kevin 2 miesięcy temu
rodzic
commit
7780093898
2 zmienionych plików z 2 dodań i 0 usunięć
  1. +1
    -0
      scripts/disable-dev-config.py
  2. +1
    -0
      scripts/enable-dev-config.py

+ 1
- 0
scripts/disable-dev-config.py Wyświetl plik

@@ -26,6 +26,7 @@ conf['transports']['tor'] = True
conf['transports']['sneakernet'] = True
conf['statistics']['i_dont_want_privacy'] = False
conf['statistics']['server'] = ''
conf['ui']['animated_background'] = True

json.dump(conf, open('static-data/default_config.json', 'w'), sort_keys=True, indent=4)


+ 1
- 0
scripts/enable-dev-config.py Wyświetl plik

@@ -27,6 +27,7 @@ conf['onboarding']['done'] = True
conf['general']['minimum_block_pow'] = block_pow
conf['general']['minimum_send_pow'] = block_pow
conf['log']['file']['remove_on_exit'] = False
conf['ui']['animated_background'] = False
if input('Stat reporting? y/n') == 'y':
conf['statistics']['i_dont_want_privacy'] = True
conf['statistics']['server'] = input('Statistics server')


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz